International Center for Cognitive Development

Making a Brighter Future!


Tram Lecompleted her Masters of Counselling at Murdoch University in Perth, Australia with the foundation of person-centred philosophy in therapy. She also, studied and practices Art Therapy and runs group activities for children with families affected by HIV. While in Australia, she provided counselling for young adults, students and caregivers. Tram Le also worked with Qlife as a volunteer counsellor, providing brief telephone counselling service for the LGBTI community, families and friends. She completed  Cognitive Behaviourial Therapy training with the Centre for Clinical Interventions (CCI) in Western Australia as well as, Dialectical Behaviour Therapy training.

I could go on sharing about myself, yet I’m more interested in knowing you and your stories, challenges and potentials. I see therapy as a process and a way to understand oneself. I would love to work with you to explore your journey toward healing and growth. I trust that you are the expert of you and that we can work together to allow the answers to develop and evolve from within you.

 Trâm tốt nghiệp thạc sĩ tham vấn tâm lý ở Đại Học Murdoch, Úc với nền tảng trị liệu nhân văn – thân chủ trọng tâm. Trước đó, Trâm tham gia lớp đào tạo trị liệu nghệ thuật và từng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nghệ thuật theo nhóm cho các em nhỏ đến từ gia đình bị tác động bởi HIV. Trong thời gian ở Úc, Trâm hỗ trợ các bạn trẻ, sinh viên và người chăm sóc của các gia đình có rối loạn tâm lý. Trâm từng cộng tác với Qlife, một dịch vụ tham vấn qua điện thoại dành cho cộng đồng LGBTI, gia đình và bạn bè. Trâm đã tham gia khoá huấn luyện về trị liệu nhận thức hành vi (CBT) và liệu pháp hành vi biện chứng (DBT).

Đối với Trâm, tham vấn tâm lý là một tiến trình giúp bạn hiểu thêm về bản thân, tìm câu trả lời và giải pháp trong chính mình cho các thách thức bạn gặp phải, và khơi mở nguồn lực để hướng tới cuộc sống ý nghĩa. Trâm sẽ làm việc cùng với bạn để hiểu hơn câu chuyện của bạn, các thách thức, nguồn lực, tiềm năng và đi tìm câu trả lời khởi phát từ chính bạn.

Tram Le M.A
Counselor


Vietnam / Australia


​Tram@iccd.info