Thông tin cá nhân
Mai Thị Việt Thắng M.Ed

Thắng tốt nghiệp cử nhân khoa Tâm lý học, Đại học quốc gia Hà Nội và thạc sỹ giáo dục học, chuyên
ngành tư vấn giáo dục, Đại học New Orelans, Hoa Kỳ. Thắng đã nhận chứng chỉ National Certified
Counselor từ NBCC (Hiệp hội quốc gia những người tư vấn được cấp chứng chỉ) Hoa Kỳ. Thắng cũng
tham gia nhiều khóa học về tham vấn cộng đồng, tham vấn giảm hại, sức khỏe sinh sản và tình dục
học tại Ấn Độ, Úc…
Thắng có kinh nghiệm làm việc với cha mẹ có con ở tuổi dậy thì, những người có vấn đề về xác định
bản sắc cá nhân, những giai đoạn thay đổi của cuộc đời, nạn nhân của việc lạm dụng tình dục, lo hãi,
trầm cảm, hôn nhân, thích nghi với một nền văn hóa mới, những đối tượng dễ bị tổn thương trong
cộng đồng…
Thắng đã cung cấp dịch vụ tham vấn tại Family Services for Greater New Orleans, Hoa Kỳ, Family
Medical Practice, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng tại Việt Nam.
Thắng áp dụng linh hoạt tất cả 11 lý thuyết tham vấn và trị liệu để hỗ trợ thân chủ. Cô cũng điều
chỉnh những kỹ năng tham vấn cơ bản và nâng cao cho phù hợp với những thân chủ xuất thân từ
nên văn hóa Á Đông. Thắng tin tưởng mục tiêu cuối cùng của việc tham vấn là nâng cao sự hiểu biết
và quyền năng của thân chủ để tự giải quyết hiệu quả những vấn đề của mình.
Thắng có ba đứa con đáng yêu. Cô thích rất thích đọc, viết sách cho thiếu nhi, và tham gia các hoạt
động cộng đồng.
Liên hệ với Thắng qua Thang.mai@iccd.infor, 0984-900-509.
BIO INFORMATION
Thang Mai M.Ed

Thang got her bachelor of sciences in psychology from Hanoi National University (B.S), and her
master’ degree on education (M.Ed) from University of New Orleans, USA. She received a certificate
of the national certified counsellor (NCC) from the American Board of Certified Counsellors. Thang
also participated in many courses on community counselling, harm-reduction, reproductive health
and sexuality counselling in India, Australia.
Thang has experiences working with parents of teenagers, clients who are facing with self-
concept/identification, life-transition, sexual abused and harassment, anxiety, depression, marriage
problems, and cultural adaptation.
She worked as a counsellor at Family Services for Greater New Orleans (USA), Family Medical
Practice, and the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI), Vietnam. Thang
flexibly applies all 11 theories of counselling and therapy with clients and contextualizes these
theories and counselling techniques for clients living in the Asia culture. She believes that the
ultimate goal of counselling is to improve client’s self-understanding, empower clients so they can
deal with their problems effectively.
Thang has three lovely kids. She loves reading, writing books for children and participating in
community activities. Contact with Thang at Thang.mai@iccd.info or 0984-900-509.

Mai Thị Việt Thắng M.Ed

Counselor

Vietnam / USA

Thang.Mai@iccd.info

Making a Brighter Future!

          International Center for Cognitive Development